மோஃபி 2019

இலவசம் திரைப்படம் 2019

மோஃபி 2019

Moffie 2019

*திரைப்படங்களைப் பார்க்க Chrome உலாவியைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
<தலை> <உடல்>

நிக்கோலஸ் அவர் வித்தியாசமானவர், வெட்கக்கேடான மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று மறைக்கப்பட்டு மறுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நீண்ட காலமாக அறிந்திருந்தார். ஆனால் தென்னாப்பிரிக்காவின் சிறுபான்மை அரசாங்கம் அங்கோலா எல்லையில் மோதலில் சிக்கியுள்ளது மற்றும் 16 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைத்து வெள்ளை இளைஞர்களும் நிறவெறி ஆட்சி மற்றும் அதன் நச்சு இனவெறி ஆணவக் கலாச்சாரத்தைப் பாதுகாக்க இரண்டு ஆண்டுகள் கட்டாய இராணுவ சேவையில் பணியாற்ற வேண்டும்.

கருத்து