Resident evil: damnation 2012

ฟรี ภาพยนตร์ 2012

Resident evil: damnation 2012

Resident evil: damnation 2012

เจ้าหน้าที่พิเศษของสหรัฐฯ ลีออน เอส. เคนเนดี แอบเข้าไปในประเทศเล็กๆ ในยุโรปตะวันออกเพื่อตรวจสอบข่าวลือว่าอาวุธชีวภาพ (B.O.W.s) ถูกใช้ในสงคราม หลังจากการแทรกซึมของเขา รัฐบาลสหรัฐฯ สั่งให้เขาออกไปทันที ลีออนมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความจริงโดยเพิกเฉยต่อคำสั่งและเข้าสู่สนามรบเพื่อยุติห่วงโซ่ของโศกนาฏกรรมที่เกิดจาก B.O.W.s.

ความคิดเห็น